• PL
 • EN
 • Szkoła Kem: Jak dotykać ruchu? Cielesna materialność, społeczne choreografie i queerowe feminizmy

  Kem ogłasza nowy program edukacyjny, którego rozpoczęcie planowane jest jesienią 2021 roku.
  Szczegółowe informacje zostaną opublikowane na naszej stronie wkrótce. 

  Szkoła Kem: Jak dotykać ruchu? Cielesna materialność, społeczne choreografie i queerowe feminizmy to eksperymentalna szkoła tworzona z inicjatywy Kem, w której realizowany będzie program kolektywnych badań oraz (samo)nauczania. Program wspólnego uczenia się sprzyjać ma rozwijaniu indywidualnej i kolektywnej praktyki artystycznej uczestniczek i uczestników, jak i wzmacniać umiejętności samoorganizacji poprzez eksperymenty i namysł nad poszerzonym rozumieniem choreografii, performansu oraz metodami działań queerowo-feministycznych.

  W pierwszej edycji programu udział weźmie 10-15 uczestniczek i uczestników z Polski i z zagranicy. Osoby te zostaną wyłonione w procesie otwartej rekrutacji, do której zapraszamy m.in choreografki, artystów, performerki, twórczynie filmowe, pisarzy, producentki kultury, tancerzy i aktywistki. 

  Szkoła Kem będzie oferować wsparcie krytyczne i opiekę merytoryczną, a także program seminariów, warsztatów, grup czytelniczych, oraz innych zajęć realizowanych w różnych eksperymentalnych formatach. Celem zajęć będzie umożliwienie uczestnikom i uczestniczkom rozwijania własnej praktyki we wspierającym, transdyscyplinarnym środowisku. Osoby uczestniczące będa osobiście zaangażowane w rozwijanie części programu zajęć poprzez wypróbowywanie metod kolektywnej, krytycznej i ucieleśnionej produkcji wiedzy. 

  Program Jak dotykać ruchu? Cielesna materialność, społeczne choreografie i queerowe feminizmy zaprasza uczestników i uczestniczki do zgłębienia kluczowych problemów dyskursu queerowego i feministycznego. Korzystając z narzędzi z dziedziny rozszerzonej choreografii, tańca i praktyk performatywnych, będziemy tworzyć przestrzeń sprzyjającą podejmowaniu zagadnień dotyczących m.in troski, postrzegania, dotyku, władzy, kolektywności, biopolityki. 

  Pojęcie „choreografia” rozumiemy tutaj nie tylko jako praktykę taneczną, ale jako praktykę wykorzystującą ruch będący środkiem wyrazu dla rozmaitych relacji łączących intymność, materialność ciała, zmysłowość, społeczeństwo, politykę i środowisko. Choreografia jest też świadomym traktowaniem ruchu jako wyrazu relacji polityki ciał przecinających się w systemach rasy, klasy, płci, ekologii, seksualności. Chcemy, aby Szkoła Kem, korzystając z narzędzi choreograficznych, stała się przestrzenią do wypróbowywania metod politycznie świadomej czujności, nienormatywnych gramatyk ciała, percepcji i współodpowiedzialności.

  Program Kem Szkoły ma na celu badać i uwzględniać skutki historii przemocy wobec ciał uznawanych za inne, a także tych form przyjemności, radości i relacyjności, które zrodziły się z oporu wobec tej przemocy. 

  Program Jak dotykać ruchu? Cielesna materialność, społeczne choreografie i queerowe feminizmy ma wspierać rozwijanie indywidualnych praktyk i sposobów wspólnej pracy, rozumianych jako współzależne procesy. Wiedza wytwarzana będzie kolektywnie poprzez zabawę i eksperymenty z różnymi metodami badań, choreografii, kuratorstwa, pisania i performowania.

  Szkoła Kem bierze pod uwagę obecną sytuację społeczno-polityczną panującą w Polsce i na świecie (w tym wzmacnianie się ruchów skrajnie prawicowych, pogłębiające się rozwarstwienia społeczne i prekaryzację). W odpowiedzi na ten stan rzeczy, program Jak dotykać ruchu? będzie ćwiczeniem z samoorganizacji oraz tworzenia infrastruktury dla budowania wspólnot oraz wiedzy poprzez działania artystyczne. Część sesji poprowadzą zaproszeni goście i gościnie, pozostałe będą kształtowane przez same osoby uczestniczące.  

  W czasie trwania programu Jak dotykać ruchu? będziemy zadawać takie pytania jak: w jaki sposób ucieleśniać opór poprzez ruch? Czym może być dekolonizująca praktyka choreograficzna? Co uważamy za ciało i które ciała mają znaczenie? Co rozumiemy przez praktyki tworzenia światów i jakiego rodzaju światów pragniemy? Jak możemy tworzyć nowe i mobilizować stare rodzaje wiedzy międzypokoleniowej? Jakie formy wspólnoty pozwalają nam organizować praktyki dotyku, uwagi i wielozmysłowego postrzegania? Z jakich doświadczeń historycznych i z jakich archiwów oporu możemy zaczerpnąć alternatywne genealogie i formy nazywania?

  Program edukacyjny realizowany będzie w Warszawie z rozpoczęciem jesienią 2021, (dokładny okres trwania będzie ogłoszony wkrótce). Chcemy zebrać grupę lokalnych oraz zagranicznych uczestników i uczestniczek. Szkoła prowadzona będzie w języku angielskim. Wszystkie osoby uczestniczące powinny mieć możliwość wprowadzenia się do Warszawy na czas trwania programu. Przeznaczona dla osób z różnymi doświadczeniami (zarówno początkujących jak i z większym dorobkiem artystycznym), Szkoła Kem zaprasza osoby zainteresowane dalszym rozwojem swoich praktyk artystycznych opartych o metody choreograficzne, performatywne i cielesne. Zajęcia odbywać się będą w różnych lokalizacjach w Warszawie. Tworzenie tej infrastruktury nadal trwa i będzie kontynuowane przez cały okres trwania programu we współpracy z warszawskimi i międzynarodowymi organizacjami.

  Szczegółowe informacje i otwarcie rekrutacji nastąpią wkrótce.

  Projekt zrealizowany na zaproszenie Kem we współpracy z Warszawską Świetlicą Krytyki Politycznej w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.